Vaszari Tamás

“Az ingatlanok, amelyekben élünk és dolgozunk, meghatározzák a mindennapjainkat, valamint az életminőségünket. A társadalom bizonyos csoportjait azonban e terek, épületek nemcsak kiszolgálják, hanem számukra egyben a munkájuk, hivatásuk tárgyát is jelentik. Ez a könyv az ő munkájukról és az ingatlanszektor működéséről szól.

A szüleim építészek, én magam pedig szállodaipari szakközgazdász és ingatlan értékbecslő vagyok. Érdeklődésem az ingatlanok iránt mindig is velem volt, egészen gyermekkoromtól kezdve. Három évvel ezelőtt nyílt meg számomra a lehetőség, hogy az ingatlanszektort jobban is megismerhessem. Ekkor kaptam ösztöndíjat az Oroszországi Népek Barátsága Egyetemre, ahol kutatási területemnek a közép-európai ingatlanpiacot választottam.

A feladat meglehetősen érdekesnek és váratlanul szerteágazónak bizonyult. Az első lépés során azt elemeztem, hogy az ingatlanszektor miként kapcsolódik a többi gazdasági szférához. Ezt követően a szerves egészként működő ágazat egyes szereplőit és munkáját vizsgáltam, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyek napjainkban Magyarországon még újdonságnak számítanak.

A kutatás során kiderült, hogy a zöldmezős beruházás és az ingatlanforgalmazás területei igen fejlettek. Ezeken a területeken már komoly hagyományokkal rendelkező, az évek során megerősödött szereplők uralják a piacot, a kisebb versenytársak pedig gerilla taktikával próbálnak eseti megbízásokhoz jutni.

Egy terület újdonság jellegét a rendelkezésre álló információforrások alacsony száma is jelzi. Ennek alapján elmondható, hogy az ingatlanfejlesztés, az üzemeltetés és a professzionális befektetői tevékenység sokkal inkább új területnek számít, s emiatt az előbbieknél nagyobb perspektívát is rejt magában.

Természetesen, nemzetközi, elsősorban angol nyelvű szakirodalom bőven rendelkezésre állt minden témában. De, az amerikai vagy nyugat-európai szakértők által papírra vetett információk egy olyan működési környezetet felételeznek, amely hazánkban nem áll rendelkezésre. Magyarországon a modern kapitalizmus alig két évtizedes hagyományokra tekint vissza, ami azt jelenti, hogy az egyes gazdasági szereplőknél lényegesen kevesebb tapasztalat áll rendelkezésre, mint nyugaton. E körülmény hatással van az állami szabályozásra, a hitelezésre, az adás-vételre, a vásárlási szokásokra, de még a marketingre is. Annak érdekében, hogy a következő fejezetek tartalma hiteles legyen, meg kellett vizsgálni, hogy a hazai piac miben tér el a nyugat-európai vagy az angolszász modelltől. Az ingatlanmenedzsment egyes területeit a magyar működési környezet sajátosságaihoz kellett adaptálni.

2008 őszén a világgazdasági válság első hulláma Magyarországra is begyűrűzött, az ingatlanszektor működését pedig különösen súlyosan érintette. Ennek okai között éppen úgy megtaláljuk az egyes szereplők óvatlan magatartását, mint a korábbi időszak elhibázott gazdaságpolitikáját. Bár utólag könnyű okosnak lenni, felesleges is. Bölcselkedés helyett inkább arra érdemes törekedni, hogy miként érhetünk el sikereket a jövőben és milyen lehetőségeket tartogatnak az új, megváltozott körülmények.

E könyv megírásával az volt a célom, hogy az ágazat bemutatásán keresztül az ingatlanszektor szereplőiben és új belépőiben olyan ötleteket generáljak, amelyeket tevékenységük során felhasználhatnak. Bízom benne, hogy jó eredménnyel járok, az olvasottak hasznosításához pedig sok sikert kívánok!”

Vaszari Tamás